La preperació per la lectoescriptura té relació amb el cos

Perquè els nens llegeixin, escriguin i lletregin, han d’estar madurs per a això. Alguns estan a punt a l’edat de cinc anys, alguns no ho estaràn fins anys més tard. Aquesta preparació inclou vies neurològiques complexes i consciència kinestèsica. Inclou el sentit propioceptiu desenvolupat a través de receptors sensorials en els músculs, articulacions i tendons: una forma de maduració essencial per a un sentit físic del jo (fins i tot essencial per aprendre a modular la veu i per sostenir els objectes amb cura).

Llegiu per saber-ne més:

https://terramater.es/estar-preparad-para-la-lectoescritura-tiene-que-ver-con-el-cuerpo/