El dibuix infantil segons les hores de televisió

Pels experts en psicologia i neurociència la capacitat per dibuixar reflecteix les habilitats intel·lectuals del nen. Els dibuixos ben organitzats, proporcionats i amb detalls reflecteixen la pròpia capacitat del cervell per observar, sintetitzar, i organitzar els seus propis pensaments. Un nen que dibuixa amb claredat, pensa i actua amb claredat. Per contra, un nen que[…]