Està preperat per fer primària?

Per poder comprovar si el nen/a de 6 anys està preperat per començar l’educació primària, a les escoles Waldorf, solen realitzar unes proves de maduració que valoren si tenen les habilitats bàsiques necessaries per l’inici d’aprenentatges com la lectoescriptura. En aquestes proves s’observen: – Canvis físics – Patrons de moviment – Dominancia d’hemicos – Moviments[…]