La importància del moviment lliure

Un article molt interessant de les fases de l’evolució natural del nen amb llibertat que descriu Emmi Pikler i que també es duuen a terme amb la metodologia Montessori.

La importància de no limitar la llibertat del nen.

Per llegir l’article:
https://www.alupe.es/pikler/