El dibuix infantil segons les hores de televisió

Pels experts en psicologia i neurociència la capacitat per dibuixar reflecteix les habilitats intel·lectuals del nen. Els dibuixos ben organitzats, proporcionats i amb detalls reflecteixen la pròpia capacitat del cervell per observar, sintetitzar, i organitzar els seus propis pensaments. Un nen que dibuixa amb claredat, pensa i actua amb claredat. Per contra, un nen que fa dibuixos poc elaborats o mancats de detall sol tenir un pensament menys clar o organitzat.

Si seguiu llegint veureu la diferència entre els dibuixos d’un grup de nens que passa més hores davant la televisió i el grup de nens que en passa menys.

http://www.xn--elcerebrodelnio-crb.com/blog/las-mamas-del-grupo-a-saben-algo-que-las-del-grupo-b-no-quieres-saberlo-tu-tambien/