Què és - Mètode Padovan

El mètode Padovan és un mètode de Reorganització Neurofuncional. Això significa que mitjançant el Padovan es reorganitza les funcions del sistema nerviós.

Consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis de manera repetida i precisa, acompanyats d’un ritme marcat pel terapeuta. Aquests exercicis treballen el cos, les mans, els ulls i les funcions reflexovegetatives orals (respiració, succió, masticació i deglució).

Genèticament estem dissenyats perquè el procés de desenvolupament evolutiu neurològic succeeixi de forma espontània, és alguna cosa natural. No obstant, hi ha circumstàncies que poden conduir a una alteració en aquesta seqüència. Les alteracions són molt variades i l’afectació que produeixen a l’individu pot tenir diferents graus. Per tant, gràcies a aquesta repetició d’exercicis, totes aquelles conexions neuronals que per alguna raó no estaven instaurades o ho estaven de manera poc eficaç, queden substituides per noves conexions. El Padovan mai es centra en la dificultat, sinó en construir bons camins per tal que aquesta dificultat deixi d’existir.

D’aquesta manera, es millora el desenvolupament de la persona, adquirint més maduresa. La finalitat del mètode és preparar l’organisme perquè pugui adquirir funcions i capacitats que per falta d’estímuls o per altres motius, no hagi tingut la oportunitat d’adquirir.

neurons-582054_960_720Per exemple, el cas d’un pacient que el seu motiu de consulta siguin les dificultats d’aprenentatge. Podríem dir que el problema ve donat perquè ha començat a construir una estructura sobre uns fonaments que no eren sòlids. El que fem des del mètode Padovan és reorganitzar el seu sistema nerviós, des del principi. Els resultats
seran que el nen tindrà unes bases sòlides per poder-hi crear noves estructures, de manera que els camins neuronals s’hauran convertit amb més ràpids i més efectius.

Un altre exemple podria ser el cas d’un pacient que vingui per problemes ortodòntics. En aquest cas serà molt important fer una bona teràpia miofuncional. Nosaltres treballarem amb el mètode Padovan tots els moviments que treballen les funcions pre-lingüístiques per tal de corregir el problema des de les bases, ja que mai treballem sobre la dificultat del problema, sinó sobre les causes que l’han produït, i per tant, no només ens centrarem a corregir la deglució. Veurem que mentre estem treballant totes les funcions anteriors a la deglució, indirectament aquesta es va corregint.

Hem de pensar que treballem sobre el sistema nerviós, i tenint molt en compte l’evolució natural de l’individu. D’aquí que els resultats que s’estàn obtenint actualment siguin molt bons.

“Aquell que segueix el que la sàvia naturalesa ens ensenya, té menys possibilitats d’equivocar-se”. Beatriz Padovan.