Metodologia - Mètode Padovan

Els tractaments es composen de sessions setmanals de 45 minuts de durada, i es realitzen de forma individual. Durant cada sessió, és fa un recorregut per tots els moviments de la cadena neuro-evolutiva del cos, les mans, els ulls i les funcions pre-lingüístiques.

A cada sessió es treballa amb el cos totes les etapes que permeten el desenvolupament de la persona. El paper del terapeuta és clau per tal d’executar o guiar els diferents moviments del pacient. El primer moviment representa el balanceig de la matriu i es fa dins una hamaca. A continuació, el pacient passa per totes les fases necessàries per la correcte adquisició del volteig, l’arrossegament, el gateig i així successivament, fins posar-se verticalment. Seguidament es treballen exercicis de mans, ulls i per últim totes les funcions orals.

baby-390541_960_720La realització de tots aquests exercicis de manera repetida, permet refer i consolidar les connexions nervioses de tot el procés descrit i millorar el desenvolupament global de la persona. Li dóna eines perquè pugui comprendre i expressar adequadament emocions i sentiments, així com elaborar de forma coherent el seu pensament.

Tots els moviments van acompanyats de cançons o poemes recitats pel terapeuta amb la intenció de donar una qualitat de ritme i coordinació dels moviments.  El que recitem serveix com a model del llenguatge estructurat, per imprimir  llenguatge en el cerebel i també com a suport i estímul per associacions mentals. Aquestes associacions són la base de la organització del pensament i la imaginació, el que fa que a la vegada hi hagi més facilitat d’articulació mental.

Per tal que el mètode Padovan sigui efectiu, es important tenir en compte les tres R: Regularitat (per entrar en ressonància amb el sistema nerviós), Ritme (perquè el ser humà està format per pulsacions), i Repetició (per crear i enfortir xarxes neuronals).