67160670 - portrait of cute little kids playing on a log, walking, jumping and balancing in the forest

La preperació per la lectoescriptura té relació amb el cos

Perquè els nens llegeixin, escriguin i lletregin, han d’estar madurs per a això. Alguns estan a punt a l’edat de cinc anys, alguns no ho estaràn fins anys més tard. Aquesta preparació inclou vies neurològiques complexes i consciència kinestèsica. Inclou el sentit propioceptiu desenvolupat a través de receptors sensorials en els músculs, articulacions i tendons:[…]

Dormir-ayuda-a-aprender-1

Dormir per aprendre millor

Tamara Chubarovsky ens explica com és d’important que els nens dormin bé. Un mal son pot interferir en la memòria, els aprenentatges, el creixement i la salut en general. Al seu artícle trobareu possibles factors que influeixen negativament en el son, i recomanacions per millorar-lo. Una informació molt interessant. Us convido a llegir-lo: https://www.tamarachubarovsky.com/2018/09/20/dormir-ayuda-a-aprender/